Brändaholm

Brändaholm, koloniområde i Karlskrona. I Karlskrona ligger ett fantastiskt koloniområde som heter Brändaholm. Dit åkte vi såklart.     Den utsikten hade jag inte tackat nej till i stugan.