East Side Gallery – Berlinmuren

Berlins mest kända sevärdighet är såklart Berlinmuren. Längs med floden Spree, där muren tidigare skiljde öst från väst, finns den längsta kvarvarande biten av Berlinmuren. Området kallas East Side Gallery och ett utomhusmuseum med den 1,3 km långa muren i centrum, både bildlingt och bokstavligt talat. Berlinmuren målades ursprungligen 1990 och restaurerades inför 20-årsjubileet 2010. … Mer East Side Gallery – Berlinmuren